בעיות מילוליות , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "בעיות מילוליות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • בניית משוואות לייצוג נתונים בבעיות מילוליות
  • פתרון מערכת משוואות עם שני משתנים
  • פתרון בעיות מילוליות ללא אחוזים
  • שימוש באחוזים ל:
  1. חישוב כמות מתוך הכמות הכוללת
  2. חישוב מחיר לאחר העלאת / הפחתת מחיר
  3. חישוב ריבית דריבית
  • בניית משוואות לייצוג משפטים הכוללים אחוזים
  • תרגול בעיות מילוליות מרובות מלל (אוריינות מתמטית)
 
שימוש באחוזים לחישוב כמות מתוך הכמות הכוללת

10:09 דק'

עמודים 2 – 4 בחוברת הלימוד

חישב ערך באחוזים של כמות כלשהי

8:45 דק'

עמודים 5 – 8 בחוברת הלימוד

 

חישוב מחיר לאחר העלאת מחיר באחוזים או לאחר הנחה באחוזים

9:52 דק'

עמודים 9 – 11 בחוברת הלימוד

חישוב מחיר לאחר מספר העלאות מחיר באחוזים או לאחר מספר הנחות באחוזים

18:09 דק'

עמודים 12- 15 בחוברת הלימוד

בניית משוואות לבעיות מילוליות עם אחוזים

10:02 דק'

עמוד 16 בחוברת הלימוד

פתרון בעיות מילוליות עם אחוזים באמצעות משוואות

12:53 דק'

עמודים 17 – 23 בחוברת הלימוד

חזרה - פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים

8:47 דק'

עמודים 24 – 29 בחוברת הלימוד

בניית משוואה בשני נעלמים לייצוג בעיות מילוליות

6:30 דק'

עמוד 30 בחוברת הלימוד

פתרון בעיות מילוליות ללא אחוזים

11:20 דק'

עמודים 31 – 34 בחוברת הלימוד

אורינות מתמטית - דוגמה א

14:35 דק'

שאלה 5  בתרגילי חזרה לבגרות

אורינות מתמטית - דוגמה ג

8:21 דק'

שאלה 9 בתרגילי חזרה לבגרות

אורינות מתמטית - דוגמה ב

11:44 דק'

שאלה 22  בתרגילי חזרה לבגרות