בעיות מילוליות שאלון 801

כותרת בעיות מילוליות

הנושא "בעיות מילוליות" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל - שאלון א'.

יחידת הלימוד מכילה שיעורים מוקלטים בנושא "בעיות מילוליות" ובאמצעותם ניתן ללמוד את  החומר גם אם לא ראיתיו מעולם.

באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​


הנושאים הנלמדים ביחידה

לנוחותך - מומלץ להשתמש בחוברת הלימוד  !!!

זמן ממוצע לסיום הנושא

ששה ימים

שיעור ראשון - בעיות מילוליות ללא אחוזים

שיעור שני - בעיות אחוזים ללא משוואות 

שיעור שלישי - בעיות מילוליות עם אחוזים

שיעור רביעי - בעיות מילוליות מרובבות מלל

לרכישת חוברת לימוד:

הפניה לחנות

נודה על רגע מזמנך למילוי משוב.