בעיות מילוליות , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "בעיות מילוליות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • בניית משוואות לייצוג נתונים בבעיות מילוליות
  • פתרון מערכת משוואות עם שני משתנים
  • פתרון בעיות מילוליות ללא אחוזים
  • שימוש באחוזים ל:
  1. חישוב כמות מתוך הכמות הכוללת
  2. חישוב מחיר לאחר העלאת / הפחתת מחיר
  3. חישוב ריבית דריבית
  • בניית משוואות לייצוג משפטים הכוללים אחוזים
  • תרגול בעיות מילוליות מרובות מלל (אוריינות מתמטית)
 
בניית משוואות בשני נעלמים לייצוג משפטים בבעיות מילוליות

6:30 דק'

חזרה - פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים

8:47 דק'

פתרון בעיות מילוליות ללא אחוזים

11:20 דק'

שימוש באחוזים לחישוב כמות מתוך הכמות הכוללת

10:09 דק'

חישוב מחיר לאחר העלאת מחיר באחוזים או לאחר הנחה באחוזים

9:52 דק'

חישב ערך באחוזים של כמות כלשהי

8:45 דק'

חישוב מחיר לאחר מספר העלאות מחיר באחוזים או לאחר מספר הנחות באחוזים

18:09 דק'

בניית משוואות לבעיות מילוליות עם אחוזים

10:02 דק'

פתרון בעיות מילוליות עם אחוזים באמצעות משוואות

12:53 דק'

אורינות מתמטית - דוגמה א

14:35 דק'

אורינות מתמטית - דוגמה ב

11:44 דק'

אורינות מתמטית - דוגמה ג

8:21 דק'