בעיות מילוליות

בעיות מילוליות

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

במידת הצורך, ניתן לחזור ולצפות שוב.

שיעור ראשון - הכלל הבסיסי בבעיות קנייה ומכירה

שיעור שני - עליות / הפחתות מחיר עוקבות באחוזים

שיעור שלישי - בעיות מילוליות עם פרמטרים

שיעור רביעי - בעיות תנועה

שיעור חמישי - בעיות גאומטריה במישור

שיעור שישי - בעיות גאומטריה במרחב