גאומטריה אנליטית , שאלון ג , 3 יחידות

יחידת הלימוד "גאומטריה אנליטית לשאלון ג" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

 • תנאי ניצבות של שני ישרים.
 • מספר הופכי ונגדי.
 • צורה מפורשת של ישר.
 • ניצבות במשולשים.
 • ניצבות במרובעים.
 • ניצבות במעגל.
 • משוואת המעגל.
 • מצב הדדי בין נקודה למעגל.
 • מצב הדדי בין ישר למעגל.
 • נקודות חיתוך בין ישר ומעגל.
 • נקודות חיתוך של מעגל עם הצירים.
שתי דרכים למציאת שיפוע ישר, באמצעות שיפוע של ישר אחר המאונך לו

7:43 דק'

מעבר מצורה סתומה לצורה מפורשת של משוואת ישר

3:06 דק'

בסרטון זה נשתמש בכלים שלמדנו בשני הסרטונים הראשונים , על מנת לפתור תרגילים בגיאומטריה אנליטית.

11:26 דק'

שיפוע הופכי ונגדי במשולשים

11:57 דק'

שיפוע הופכי ונגדי במרובעים

19:15 דק'

שיפוע הופכי ונגדי במעגלים - חלק ראשון

12:26 דק'

שיפוע הופכי ונגדי במעגלים - חלק שני

12:11 דק'

הכרות עם משוואת המעגל

9:11 דק'

מיקום נקודה ביחס למעגל

9:02 דק'

מציאת נקודות חיתוך בין מעגל וישר.

16:28 דק'

שתי דרכים לחישוב נקודות החיתוך של המעגל, עם הצירים.

6:40 דק'

מעגל חסום במשולש - צלעותיו משיקות למעגל.

5:58 דק'

מרובע חסום במעגל - תרגיל לדוגמה.

8:13 דק'