גאומטריה אנליטית שאלון 803

כותרת גאומטריה אנליטית

( הנושא נלמד גם בשאלון 804  ומתאים לתלמידים ברמת 4 יח"ל ).

הנושא "גאומטריה אנליטית 803" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל - שאלון ג'.

באמצעות השיעורים המוקלטים בנושא "גאומטריה אנליטית  803" , ניתן ללמוד את  החומר גם אם לא ראיתיו מעולם.

באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​


הנושאים הנלמדים ביחידה

לנוחיותך - מומלץ להשתמש בחוברת הלימוד !!!

חוברת הקורס - גאומטריה אנליטית 803

זמן ממוצע ללימוד הנושא

ללמוד ב- 7 ימים

שיעור ראשון - תנאי ניצבות של שני ישרים

שיעור שני - משפטים בגאומטריה הקשורים לניצבות

שיעור שלישי - משואת המעגל

שיעור רביעי - מעגל חוסם ומעגל חסום

לרכישת חוברת לימוד:

הפניה לחנות

נודה על רגע מזמנך למילוי משוב.