גאומטריה אנליטית , שאלון ג , 3 יחידות

יחידת הלימוד "גאומטריה אנליטית לשאלון ג" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

 • תנאי ניצבות של שני ישרים.
 • מספר הופכי ונגדי.
 • צורה מפורשת של ישר.
 • ניצבות במשולשים.
 • ניצבות במרובעים.
 • ניצבות במעגל.
 • משוואת המעגל.
 • מצב הדדי בין נקודה למעגל.
 • מצב הדדי בין ישר למעגל.
 • נקודות חיתוך בין ישר ומעגל.
 • נקודות חיתוך של מעגל עם הצירים.
שתי דרכים למציאת שיפוע ישר, באמצעות שיפוע של ישר אחר המאונך לו

7:43 דק'

עמודים 1 – 5 בחוברת הלימוד

מעבר מצורה סתומה לצורה מפורשת של משוואת ישר

3:06 דק'

עמודים 6 – 7 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים בגיאומטריה אנליטית.

11:26 דק'

עמודים 7 – 8 בחוברת הלימוד

שיפוע הופכי ונגדי במשולשים

11:57 דק'

עמודים 9 – 14 בחוברת הלימוד

שיפוע הופכי ונגדי במרובעים

19:15 דק'

עמודים 15 – 20 בחוברת הלימוד

שיפוע הופכי ונגדי במעגלים

12:11 דק'

עמודים 21 – 25 בחוברת הלימוד

שיפוע הופכי ונגדי במעגלים

12:26 דק'

עמודים 26 – 28 בחוברת הלימוד

משוואת המעגל

9:11 דק'

עמודים 29 – 31 בחוברת הלימוד

מיקום נקודה ביחס למעגל

9:02 דק'

עמודים 32 – 34 בחוברת הלימוד

מציאת נקודות חיתוך בין מעגל וישר.

16:28 דק'

עמודים 35 – 40 בחוברת הלימוד

שתי דרכים לחישוב נקודות החיתוך של המעגל, עם הצירים.

6:40 דק'

עמודים 41 – 43 בחוברת הלימוד

מעגל חסום במשולש - תרגיל בגרות .

5:58 דק'

עמוד 44 בחוברת הלימוד

מרובע חסום במעגל - תרגיל בגרות.

8:13 דק'

עמוד 44 בחוברת הלימוד