גאומטריה אנליטית , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "גאומטריה אנליטית" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

נושאי הלימוד

  • אורך קטע אופקי / אנכי
  • שיפוע הישר ונקודת החיתוך עם ציר Y
  • סרטוט ישר על גבי מערכת צירים
  • משוואת ישר באמצעות שיפוע ונקודה
  • תנאי מקבילות של שני ישרים
  • שיפוע ישר באמצעות שתי נקודות
  • מציאת אמצע קטע
  • מציאת מרחק בין שתי נקודות
  • נקודות חיתוך עם הצירים
  • נקודת חיתוך של שני ישרים
אורך קטע אופקי / אנכי

17:32 דק'

עמודים 2 – 5  בחוברת הלימוד

מציאת שיעורי קודקודי מלבן שצלעותיו מקבילות לצירים

10:24 דק'

עמודים 6 – 8  בחוברת הלימוד

חישוב שיעורי נקודת אמצע קטע

5:11 דק'

עמודים 9 – 11  בחוברת הלימוד

מציאת שיעורי נקודת קצה קטע (שתי דרכים)

14:26 דק'

עמודים 12 – 15  בחוברת הלימוד

חישוב מרחק בין שתי נקודות

9:46 דק'

עמודים 16 – 18  בחוברת הלימוד

שיפוע ישר - m וחיתוך עם ציר b - Y

5:47 דק'

עמודים 19 – 23  בחוברת הלימוד

שרטוט גרף משוואת ישר

8:51 דק'

עמודים 24 – 25  בחוברת הלימוד

 

התאמה בין גרף ישר לפונקצייה קווית

6:11 דק'

עמודים 26 – 27  בחוברת הלימוד

משוואת ישר באמצעות שיפועו ונקודה על הישר

4:49 דק'

עמודים 28 – 30  בחוברת הלימוד

תנאי מקבילות - שיפוע זהה

7:30 דק'

עמודים 31 – 35  בחוברת הלימוד

חישוב שיפוע , באמצעות שתי נקודות על הישר

8:09 דק'

עמודים 36 – 38  בחוברת הלימוד

משוואת ישר באמצעות שתי נקודות

6:24 דק'

עמודים 39 – 41  בחוברת הלימוד

נקודות על ישר

7:53 דק'

עמודים 42 – 44  בחוברת הלימוד

נקודת חיתוך של ישר עם ציר X ועם ציר Y

11:23 דק'

עמודים 45 – 47  בחוברת הלימוד

שיעורי נקודת חיתוך בין שני ישרים

עמודים 48 – 52  בחוברת הלימוד

9:46  דק'