גאומטריה אנליטית , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "גאומטריה אנליטית" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

 • שיעורי נקודה במערכת צירים
 • מרחק אופקי ואנכי בין נקודות
 • שיפוע הישר ונקודת החיתוך עם ציר Y
 • סרטוט ישר על גבי מערכת צירים
 • משוואת ישר באמצעות שיפוע ונקודה
 • תנאי מקבילות של שני ישרים
 • שיפוע ישר באמצעות שתי נקודות
 • מציאת אמצע קטע
 • מציאת מרחק בין שתי נקודות
 • נקודות חיתוך עם הצירים
 • נקודת חיתוך של שני ישרים
סימון נקודות ומציאת שיעורים של נקודות במערכת הצירים

5:18 דק'

מציאת מרחק אופקי ואנכי בין שתי נקודות על גבי מערכת הצירים

17:32 דק'

מציאת שיעורי קודקודי מלבן באמצעות שיעורי קודקודים סמוכים

10:24 דק'

מרכיבי משוואת הישר - שיפוע וחיתוך עם ציר Y

5:47 דק'

סרטוט ישר באמצעות נקודת החיתוך עם ציר Y ובאמצעות שיפועו

8:51 דק'

התאמה בין קו ישר במערכת הצירים למשוואת הישר (הפונקציה הקווית)

6:11 דק'

מציאת משוואת הישר באמצעות שיפועו ונקודה כלשהי על הישר

4:49 דק'

תנאי המקבילות - שני ישרים מקבילים הם בעלי שיפוע זהה

7:30 דק'

חישוב שיפוע , באמצעות שתי נקודות הנמצאות על הישר

8:09 דק'

סיכום השיעור - דוגמה משולבת

6:24 דק'

חישוב שיעורי נקודת אמצע קטע

5:11 דק'

מציאת שיעורי נקודת קצה של קטע בשתי שיטות

14:26 דק'

חישוב מרחק בין שתי נקודות

9:46 דק'

האם נקודה נמצא על ישר ?

7:53 דק'

מציאת שיעורי נקודת חיתוך של ישר עם ציר X ועם ציר Y

11:23 דק'

מציאת שיעורי נקודת חיתוך בין שני ישרים

9:46  דק'