גיאומטריה אנליטית שאלון 801

כותרת גאומטריה אנליטית

( בחטיבת הביניים הנושא מכונה - "משוואת הישר" )

הנושא "גאומטריה אנליטית 801" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל - שאלון א'.

יחידת הלימוד מכילה שיעורים מוקלטים בווידאו בנושא "גאומטריה אנליטית" , ובאמצעותם ניתן ללמוד את  החומר

גם אם לא ראיתיו מעולם.

באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​


הנושאים הנלמדים ביחידה

לנוחותך - מומלץ להשתמש בחוברת לימוד !!!

חוברת הקורס - גאומטריה אנליטית

זמן ממוצע ללימוד הנושא

ללמוד ב- 7 ימים

שיעור ראשון - שימוש במערכת צירים

שיעור שני - סרטוט ישר במערכת צירים

שיעור שלישי - משוואת הישר ותנאי מקבילות של ישרים

שיעור רביעי - נוסחת אמצע קטע ונוסחת המרחק בין נקודות

שיעור חמישי - נקודות חיתוך עם הצירים ובין ישרים

לרכישת חוברת לימוד:

הפניה לחנות

נודה על רגע מזמנך למילוי משוב.