דף נוסחאות במתמטיקה לצפייה והדפסה

מומלץ להכיר את דף הנוסחאות במתמטיקה ולתרגל את השימוש בו במהלך הלימודים ולא רק בבחינת הבגרות עצמה.

הכרות עם דף הנוסחאות עשויה לחסוך לך זמן רב במהלך הבחינה:

ידיעת המיקום של כל נוסחה בדף והידיעה אילו נוסחאות נמצאות ואילו נוסחאות לא קיימות יקלו עלייך בזמן בחינות

המתכונת והבגרות.

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula3.pdf" width="800" height="600"  text="דף נוסחאות במתמטיקה לתלמידי 3 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula3plus.pdf" width="800" height="600"  text="נוסחאון מורחב לתלמידי 3 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula4.pdf" width="800" height="600"  text="דף נוסחאות במתמטיקה לתלמידי 4 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula4plus.pdf" width="800" height="600"  text="נוסחאון מורחב לתלמידי 4 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula5.pdf" width="800" height="600"  text="דף נוסחאות במתמטיקה לתלמידי 5 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/formula5plus.pdf" width="800" height="600"  text="נוסחאון מורחב לתלמידי 5 יחידות"]

 

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/Bagrut/Formulas/Mutam.pdf" width="800" height="600"  text="מבנה בחינה מותאמת"]