התפלגות נורמלית , שאלון ב , 3 יחידות

יחידת הלימוד "התפלגות נורמלית" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • תכונות ההתפלגות הנורמלית
  • סימטריות גרף ההתפלגות הנורמלית 
  • סימון נתונים בגרף ההתפלגות הנורמלית
  • מציאת אחוזים מתוך גרף ההתפלגות הנורמלית. 
  • מציאת סטיית התקן והממוצע באמצעות גרף ההתפלגות הנורמלית
היכרות עם תופעת ההתפלגות הנורמלית

3:21 דק'

הצבת נתונים בגרף ההתפלגות הנורמלית

5:08 דק'

מציאת אחוזים מתוך גרף ההתפלגות הנורמלית

7:26 דק'

"ערך המשולש" בתרגילי התפלגות נורמלית

12:30 דק'

מציאת סטיית תקן , באמצעות גרף ההתפלגות הנורמלית

5:37 דק'

מציאת ממוצע , באמצעות גרף ההתפלגות הנורמלית

6:15 דק'

תכונת הסימטריה של גרף ההתפלגות הנורמלית

6:40 דק'