התפלגות נורמלית לשאלון 802

כותרת התפלגות נורמלית

הנושא "התפלגות נורמלית" הוא חלק מתוכנית הלימודים לבגרות במתמטיקה ברמת 3 יח"ל - שאלון ב'.

יחידת הלימוד מכילה שיעורים מוקלטים בנושא "התפלגות נורמלית" ובאמצעותם ניתן ללמוד את  החומר גם אם לא ראיתיו מעולם.

באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

הנושאים הנלמדים ביחידה

לנוחותך - מומלץ להשתמש בחוברת הלימוד !!!

חוברת הקורס - התפלגות נורמלית

זמן ממוצע ללימוד הנושא

שלושה ימים

שיעור ראשון - תכונות ההתפלגות הנורמלית ושימושיה

שיעור שני - מציאת כמויות , סטיית התקן והממוצע

שיעור שלישי - פתרון תרגילים באמצעות גרף ההתפלגות הנורמלית

לרכישת חוברת לימוד:

הפניה לחנות

נודה על רגע מזמנך למילוי משוב.