טריגונומטריה , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "טריגונומטריה" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • הכרות עם הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס וטנגנס
  • התרת משולשים ישרי זווית באמצעות פונקציות טריגונומטריות
  • מציאת זווית באמצעות שתי צלעות במשולש ישר זווית
  • תרגילי טריגונומטריה הכוללים: חוצה זווית, תיכון וגובה במשולש
  • תרגילי טריגונומטריה הכוללים משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, מלבן ומעויין
מציאת זווית באמצעות שתי צלעות במשולש ישר זווית

5:31 דק'

עמודים 8 – 9 בחוברת הלימוד

פונקציות טריגונומטריות במשולש ישר זווית

3:57 דק'

עמודים 13 – 17 בחוברת הלימוד

דוגמאות בסיסיות לשימוש בפונקציות הטריגונומטריות

14:33 דק'

פתרון תרגילים עם מלבן

10:57 דק'

עמודים 18 – 19 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם מעויין

9:40 דק'

עמודים 20 – 21 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם משולש שווה שוקיים

11:45 דק'

עמודים 23 – 24 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם משולש שווה צלעות

5:36 דק'

עמודים 25 – 26 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם חוצה זווית במשולש

10:32 דק'

עמודים 27 – 28 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם תיכון במשולש

5:27 דק'

עמודים 28 – 29 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילים עם גובה במשולש

6:12 דק'

עמוד 29 בחוברת הלימוד

שימוש בנוסחה לחישוב שטח מלבן.

5:38 דק'

עמודים 30 – 31 בחוברת הלימוד

שימוש בנוסחה לחישוב שטח משולש.

6:05 דק'

עמודים 32 – 33 בחוברת הלימוד