מאגר תרגילים – שאלון 801

מאגר שאלות 801 כולל תרגילי בגרות בנושאי הלימוד של פרק א' בבחינות הבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. המאגר פורסם על ידי מפמ"ר מתמטיקה וממנו נלקחים רוב התרגילים במבחני הבגרות במתמטיקה.לשם נוחות השימוש, פיצלנו את מאגר השאלות לפרקי הלימוד השונים.בכל פרק סידרנו את התרגילים בצורה נוחה לצפייה ולהדפסה. לתלמידים מומלץ להשתמש במאגר שאלות 801 כשלב מסכם של ההכנה לבחינת הבגרות.למורים המשתמשים בשאלות המאגר לבניית מבחנים ומתכונות, מומלץ להוריד את קבצי הוורד. 

מאגר 801

1

מאגר שאלות 801 – WORD

משוואות ופרבולות

טריגונומטריה

גאומטריה אנליטית

בעיות מילוליות

סדרה חשבונית

גרפים

שינוי נושא בנוסחה

סטטיסטיקה

הסתברות

מאגר שאלות 801 – PDF

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/MishvaotParabulot.pdf" width="800" height="600" text="משוואות ופרבולות"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/Trigo.pdf" width="800" height="600" text="טריגונומטריה"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/GeometriaAnalitit.pdf" width="800" height="600" text="גאומטריה אנליטית"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/Miluli.pdf" width="800" height="600" text="בעיות מילוליות"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/sidra.pdf" width="800" height="600" text="סדרה חשבונית"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/Grafim.pdf" width="800" height="600" text="גרפים"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/NoseNuscha.pdf" width="800" height="600" text="שינוי נושא בנוסחה"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/Statistic.pdf" width="800" height="600" text="סטטיסטיקה"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/801/Probability.pdf" width="800" height="600" text="הסתברות"]