מאגר שאלות לבגרות – שאלון 802

מאגר שאלות 802 כולל תרגילי בגרות בנושאי הלימוד של פרק ב' בבחינות הבגרות ברמת 3 יחידות לימוד. המאגר פורסם על ידי מפמ"ר מתמטיקה וממנו נלקחים רוב התרגילים במבחני הבגרות במתמטיקה.לשם נוחות השימוש, פיצלנו את מאגר השאלות לפרקי הלימוד השונים.בכל פרק סידרנו את התרגילים בצורה נוחה לצפייה ולהדפסה. לתלמידים מומלץ להשתמש במאגר שאלות 802 כשלב מסכם של ההכנה לבחינת הבגרות.למורים המשתמשים בשאלות המאגר לבניית מבחנים ומתכונות, מומלץ להוריד את קבצי הוורד. 

1

מאגר שאלון 802

מאגר שאלות 802 ב-  WORD

פרבולות

סטטיסטיקה

הסתברות

התפלגות נורמלית

סדרות

גדילה ודעיכה

טריגונומטריה במישור

טריגונומטריה במרחב

מאגר שאלות 802 ב-  PDF

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/Parabulot.pdf" width="800" height="600" text="פרבולות"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/Statistic.pdf" width="800" height="600" text="סטטיסטיקה"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/Probabiliti.pdf" width="800" height="600" text="הסתברות"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/NormalDistrebution.pdf" width="800" height="600" text="התפלגות נורמלית"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/Sdarot.pdf" width="800" height="600" text="סדרות"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/Gidul.pdf" width="800" height="600" text="גדילה ודעיכה"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/TrigoMishor802.pdf" width="800" height="600" text="טריגונומטריה במישור"]

[wp_lightbox_prettyPhoto_anchor_text_pdf link="http://lomdimbareshet.net/wp-content/pdf-files/802/TrigoMerchav802.pdf" width="800" height="600" text="טריגונומטריה במרחב"]