מאגר שאלות לבגרות - שאלון 802

מאגר שאלות 802 כולל תרגילי בגרות בנושאי הלימוד של פרק ב' בבחינות הבגרות ברמת 3 יחידות לימוד.

המאגר פורסם על ידי מפמ"ר מתמטיקה וממנו נלקחים רוב התרגילים במבחני הבגרות במתמטיקה.

לשם נוחות השימוש, פיצלנו את מאגר השאלות לפרקי הלימוד השונים.

בכל פרק סידרנו את התרגילים בצורה נוחה לצפייה ולהדפסה.

לתלמידים מומלץ להשתמש במאגר שאלות 802 כשלב מסכם של ההכנה לבחינת הבגרות.

למורים המשתמשים בשאלות המאגר לבניית מבחנים ומתכונות, מומלץ להוריד את קבצי הוורד.