מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון 802

הספר הוא המקור לרוב השאלות בשאלון השני מתוך שלושת שאלוני הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות.

סמל השאלון הראשון היה במשך שנים רבות 35802 , אך כעת , ברוב התיכונים נבחנים בשאלון זה בכיתה י'  תחת סמל חדש – 35381.  

 

מאגר שאלון 802

מאגר השאלות במתמטיקה פורסם על ידי מפקחת המקצוע במשרד החינוך.
מומלץ לפתור את השאלות במאגר כחלק מההתכוננות לבחינת הבגרות.
לנוחיות הלומדים, המאגר מחולק לשמונת פרקי הלימוד.