מדריך – מחשבון מדעי קסיו fx-82ES

מחשבון מדעי קסיוהמדריך שלפניכם הוא בן שעה ותשע דקות וכולל 13 חלקים המסבירים בצורה מפורטת , כייצד להשתמש ולתפעל מחשבון מדעי קסיו מסדרת – Natural Display

מבוא: 0:42
הגדרות: 2:57      ,      הגדרות נוספות: 11:00
טיפים לייעול השימוש: 14:05
שימוש בסיסי: 22:30
שימוש בזיכרון: 29:48
פונקציות: 36:08     ,      פונקציות נוספות: 40:35
כתיב עשרוני וכתיב מדעי: 47:40
מצב סטטיסטיקה: 49:39
שימושים סטטיסטים: 54:12

ייתרונו הגדול של מחשבון זה נובע מיכולות התצוגה שלו, המאפשרת למשתמש לכתוב תרגילים בדיוק כמו שהם רשומים במחברת.