משוואות ופרבולות , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "משוואות ופרבולות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

 • קיבוץ איברים דומים
 • פתיחת סוגריים
 • נוסחאות הכפל המקוצר
 • כפל בהצלבה
 • פתרון משוואות עם שברים
 • פתרון מערכת משוואות באמצעות הצבה ובאמצעות השוואת מקדמים
 • פתרון משוואות באמצעות הוצאת גורם משותף 
 • פתרון משוואות ריבועיות פשוטות
 • פתרון משוואות ריבועיות באמצעות נוסחת השורשים
 • נקודת חיתוך של פרבולה עם הצרים
 • נקודות חיתוך בין שתי פרבולות ובין פרבולה לישר
כינוס איברים דומים

5:51 דק'

חילוק במקדם של המשתנה

7:56 דק'

פתרון משוואות בסיסיות

5:14 דק'

העברת אגפים לאיזון משוואות

11:26 דק'

פתיחת סוגריים - כפל איבר ברב איבר וכפל רב איבר ברב איבר

14:16 דק'

פתרון משוואות עם פתיחת סוגריים

8:11 דק'

הוצאת מספר כגורם משותף מחוץ לסוגריים

4:36 דק'

הוצאת משתנה כגורם משותף מחוץ לסוגריים

6:18 דק'

פתרון משוואות באמצעות הוצאת גורם משותף

8:43 דק'

פתרון משוואות עם שברים באמצעות כפל בהצלבה

11:05 דק'

פתרון משוואות עם יותר משני שברים

15:07 דק'

פתרון משוואות ומציאת קבוצת הצבה במשוואות עם משתנה במכנה

10:47 דק'

פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים - מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים

2:26 דק'

פתרון מערכת משוואות באמצעות הצבה

6:47 דק'

פתרון מערכת משוואות באמצעות השוואות מקדמים

21:37 דק'

פתרון משוואות ריבועיות , ללא נוסחת השורשים

10:17 דק'

זיהוי מקדמי משוואה ריבועית, לקראת הצבה בנוסחת השורשים

8:01 דק'

פתרון משוואה ריבועית באמצעות נוסחת השורשים

14:45 דק'

סרטוט פרבולה באמצעות טבלת ערכים

8:08 דק'

נקודות חיתוך הפרבולה עם הצירים

15:37 דק'

נקודות חיתוך בין שתי פרבולות ובין פרבולה לישר

19:43 דק'