משוואות ופרבולות , שאלון א , 3 יחידות

יחידת הלימוד "משוואות ופרבולות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

 • קיבוץ איברים דומים
 • פתיחת סוגריים
 • נוסחאות הכפל המקוצר
 • כפל בהצלבה
 • פתרון משוואות עם שברים
 • פתרון מערכת משוואות באמצעות הצבה ובאמצעות השוואת מקדמים
 • פתרון משוואות באמצעות הוצאת גורם משותף 
 • פתרון משוואות ריבועיות פשוטות
 • פתרון משוואות ריבועיות באמצעות נוסחת השורשים
 • נקודת חיתוך של פרבולה עם הצרים
 • נקודות חיתוך בין שתי פרבולות ובין פרבולה לישר
כינוס איברים דומים

5:51 דק'

עמוד 2 בחוברת הלימוד

חילוק במקדם של המשתנה

7:56 דק'

עמוד 3 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות בסיסיות

5:14 דק'

עמוד 4 בחוברת הלימוד

""העברת אגפים" במשוואות

11:26 דק'

עמוד 5 בחוברת הלימוד

פתיחת סוגריים - כפל איבר ברב איבר וכפל רב איבר ברב איבר

14:16 דק'

עמודים 6 – 7 בחוברת הלימוד

12:40 דק'

עמודים 8 – 9 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות עם פתיחת סוגריים

8:11 דק'

עמוד 10 בחוברת הלימוד

הוצאת מספר כגורם משותף מחוץ לסוגריים

4:36 דק'

עמוד 11 בחוברת הלימוד

הוצאת משתנה כגורם משותף מחוץ לסוגריים

6:18 דק'

עמוד 12 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות באמצעות הוצאת גורם משותף

8:43 דק'

עמודים 13 – 14 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות עם שברים באמצעות כפל בהצלבה

11:05 דק'

עמודים 15 – 16 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות עם יותר משני שברים

15:07 דק'

עמודים 17 – 19 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות ומציאת קבוצת הצבה במשוואות עם משתנה במכנה

10:47 דק'

עמודים 20 – 21 בחוברת הלימוד

פתרון מערכת משוואות בשני נעלמים - מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים

2:26 דק'

עמוד 22 בחוברת הלימוד

פתרון מערכת משוואות באמצעות הצבה

6:47 דק'

עמוד 23 בחוברת הלימוד

פתרון מערכת משוואות באמצעות השוואות מקדמים

21:37 דק'

עמודים 24 – 25 בחוברת הלימוד

פתרון משוואות ריבועיות , ללא נוסחת השורשים

10:17 דק'

עמודים 26 – 27 בחוברת הלימוד

זיהוי מקדמי משוואה ריבועית, לקראת הצבה בנוסחת השורשים

8:01 דק'

עמודים 28 – 29 בחוברת הלימוד

פתרון משוואה ריבועית באמצעות נוסחת השורשים

14:45 דק'

עמודים 30 – 32 בחוברת הלימוד

סרטוט פרבולה באמצעות טבלת ערכים

8:08 דק'

עמודים 33 – 34 בחוברת הלימוד

נקודות חיתוך הפרבולה עם הצירים

15:37 דק'

עמודים 35 – 40 בחוברת הלימוד

נקודות חיתוך בין שתי פרבולות ובין פרבולה לישר

19:43 דק'

עמודים 41 – 48 בחוברת הלימוד