מתמטיקה כיתה ח

תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ח

תוכנית הלימודים המעודכנת, כפי שהוצגה ע"י המפמרית למתמטיקה מחולקת לשלושה סבבים

וכוללת שלושה תחומים: אלגברי , גאומטרי ומספרי

מצורפים סרטונים ושיעורים מוקלטים בנושאים נבחרים .

סבב ראשון

תחום אלגברי ( 20 שעות )  

פונקציה קווית

ייצוג תופעות באמצעות פונקציות קוויות

אי-שוויונות קוויים

תחום מספרי ( 20 שעות ) 

יחס בין מספרים

חלוקה ביחס נתון

פרופורציה

יחס ישר

קנה מידה

יחס הפוך

תחום גאומטרי ( 14 שעות ) 

משולשים חופפים

זווית חיצונית למשולש

תיכון במשולש

משולש שווה שוקיים

סבב שני

תחום אלגברי ( 20 שעות )  

פתרון משוואות ממעלה ראשונה

שאלות מילוליות הנפתרות באמצעות משוואות ממעלה ראשונה

חוק הפילוג

הוצאת גורם משותף

.

צמצום שברים אלגברים

תחום הצבה

פתרון משוואת ממעלה שנייה באמצעות הוצאת גורם משותף

תחום מספרי ( 30 שעות ) 

אחוזים

ארגון נתונים בטבלה

ארגון נתונים בדיאגרמת עמודות

ארגון נתונים בדיאגרמת עוגה

ארגון נתונים בפיקטוגרמה

ארגון נתונים על מערכת צירים

שכיחות ושכיחות יחסית

טווח נתונים

שכיח

חציון

ממוצע

הסתברות

תחום גאומטרי ( 12 שעות )

משולשים דומים

מצולעים דומים

סבב שלישי

תחום אלגברי ( 18 שעות )  

מערכת משוואות ממעלה ראשונה

שאלות מילוליות הנפתרות באמצעות מערכת משוואות

ערך מוחלט

תחום מספרי ( 4 שעות ) 

שורש ריבועי

מספר אי רציונאלי

תחום גאומטרי ( 12 שעות )

משפט פיטגורס במישור ובמרחב

גליל ישר - הכרות

חישוב שטח פנים של גליל

חישוב שטח מעטפת של גליל

חישוב נפח של גליל


מבחני מיצ"ב במתמטיקה לכיתה ח

מבחני המיצ"ב במתמטיקה לכיתה ח' מועברים לתלמידים בכל הארץ תוך התייחסות לתכנית הלימודים של כיתה ז'

ושני השלישים ראשונים של כיתה ח'.

חשוב לציין כי, בניגוד למבחני מפמ"ר הבנויים לפי רמות לימוד שונות, מבחן המיצ"ב הוא אחיד לגבי כלל התלמידים.

לכן , עבור הלומדים בהקבצות נמוכות , חלק משאלות הבחינה אינן רלוונטיות .

על מנת להמנע מחוסר הוגנות , יש לסמן לתלמידים הנ"ל, את השאלות שאינם צריכים לפתור.

מכיוון שתוכנית הלימודים במתמטיקה חדשה יחסית, ריכזנו כאן בחינות ומחוונים מהשנים האחרונות בלבד.

מבחני המיצ"ב לכיתה ח' לקוחים מתוך אתר מפמ"ר מתמטיקה

מבחן מיצ"ב - פתרון בווידאו