פרבולות – שאלון 802

כותרת פרבולות

השיעורים והתרגילים מכסים את חומר הלימוד בנושא "פרבולות" לבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

הקורס מיועד גם לתלמידי כיתות ט' .​

בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.

​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה כזו בסרטון.​

במידת הצורך, ניתן לחזור ולצפות שוב.

נושאי הלימוד

לנוחיותך - מומלץ להשתמש בחוברת הלימוד.

חוברת קורס - פרבולות

זמן ממוצע ללימוד הנושא

ללמוד ב- 7 ימים

שיעור ראשון - מינימום ומקסימום של פרבולה

השיעור הבא

שיעור שני - תחומי חיוביות / שליליות ו-  עלייה / ירידה של פרבולה

השיעור הבא

שיעור שלישי - חיתוך בין גרפים של פונקציות

השיעור הבא

לרכישת חוברת לימוד:

הפניה לחנות

נודה על רגע מזמנך למילוי משוב.