פרבולות, שאלון ב , 3 יחידות

יחידת הלימוד "פרבולות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
לפני תחילת לימוד היחידה , מומלץ לחזור על הנושא – פרבולות, ביחידת הלימוד "משוואות ופרבולות".
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • מציאת קודקוד הפרבולה (מינימום או מקסימום)
  • זיהוי ורישום תחומי עלייה וירידה של פרבולות 
  • זיהוי ורישום תחומי חיוביות ושליליות של פרבולות
  • מציאת נקודות חיתוך בין פרבולה וישר ובין שתי פרבולות
מה זה "שם" של פונקציה ? וכיצד מתייחסים אליו ?

7:10 דק'

עמודים 2 – 3 בחוברת הלימוד

חישוב ערכי פונקציה, ומציאת שיעורי נקודות, על גבי גרף הפרבולה.

9:14 דק'

עמודים 4 – 6 בחוברת הלימוד

מציאת נקודות מינימום ומקסימום של פרבולה

16:08 דק'

עמודים 7 – 9 בחוברת הלימוד

רישום אלגברי וסימון גרפי של אי שיויונות. זיהוי וסימון תחומי עלייה וירידה של פרבולות.

8:49 דק'

עמודים 15 – 18 בחוברת הלימוד

זיהוי תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה ורישום התחום באופן אלגברי.

8:12 דק'

עמוד 19 בחוברת הלימוד

פתרון תרגילי בגרות ברמת 3 יחידות. הדגשת אי הקשר , בין תחומי חיוביות ושליליות ותחומי עלייה וירידה של פרבולות.

13:29 דק'

עמודים 20 – 22 בחוברת הלימוד

הבחנה בין פונקציה קווית לפונקציה ריבועית.

4:30 דק'

עמוד 23 בחוברת הלימוד

פונקציות נחתכות , פונקציות משיקות ופונקציות זרות.

16:38 דק'

עמודים 24 – 29 בחוברת הלימוד

הבחנה בין פונקציה "עליונה" לפונקציה "תחתונה" .

13:46 דק'

עמודים 30 – 31 בחוברת הלימוד