פרבולות, שאלון ב , 3 יחידות

יחידת הלימוד "פרבולות" כוללת סרטוני וידאו  מרמת הבסיס ועד לשאלות ברמת הבגרות.
לפני תחילת לימוד היחידה , מומלץ לחזור על הנושא - פרבולות, ביחידת הלימוד "משוואות ופרבולות".
באם הינך משתמש באתר לשם רענון וחזרה לקראת בחינה, תוכל לעבור על השיעורים בזמן קצר.
בכדי להפיק את המירב מסרטוני הלמידה, יש לצפות בהם באופן פעיל עם מחברת וכלי כתיבה.
​הקפידו להעתיק את התרגילים המוצגים ונסו לפתור בעצמכם כאשר מופיעה הנחייה בסרטון.​

מה לומדים כאן ?

  • מציאת קודקוד הפרבולה (מינימום או מקסימום)
  • זיהוי ורישום תחומי עלייה וירידה של פרבולות 
  • זיהוי ורישום תחומי חיוביות ושליליות של פרבולות
  • מציאת נקודות חיתוך בין פרבולה וישר ובין שתי פרבולות
מה זה "שם" של פונקציה ? וכיצד מתייחסים אליו ?

7:10 דק'

חישוב ערכי פונקציה, ומציאת שיעורי נקודות, על גבי גרף הפרבולה.

9:14 דק'

מציאת נקודות מינימום ומקסימום של פרבולה

16:08 דק'

רישום אלגברי וסימון גרפי של אי שיויונות. זיהוי וסימון תחומי עלייה וירידה של פרבולות.

8:49 דק'

זיהוי תחומי חיוביות ושליליות של פרבולה ורישום התחום באופן אלגברי.

8:12 דק'

פתרון תרגילי בגרות ברמת 3 יחידות. הדגשת אי הקשר , בין תחומי חיוביות ושליליות ותחומי עלייה וירידה של פרבולות.

13:29 דק'

הבחנה בין פונקציה קווית לפונקציה ריבועית.

4:30 דק'

פונקציות נחתכות , פונקציות משיקות ופונקציות זרות.

16:38 דק'

הבחנה בין פונקציה "עליונה" לפונקציה "תחתונה" .

13:46 דק'