פתרון בגרויות בוידאו - שאלון 805

לקראת בחינת הבגרות / מתכונת , מומלץ לפתור כמות גדולה ככל שניתן של תרגילי בגרות.

לפני הצפייה בפתרון תרגיל, יש לנסות להגיע לפתרון בכוחות עצמכם. במידה ואינכם מצליחים, צפו בסרטון עד לנקודה

שממנה תוכלו לנסות ולהמשיך לבדכם.

אל תתפתו לצפות בפתרונות ללא שהתנסתם בפתרון כל סעיף בכותות עצמכם.

גם אם פתרתם את התרגיל בעצמכם, מומלץ לצפות בפתרון המוצא, מכיוון שהוא עשוי להכיל דרך נוספת שתגביר את שליטתכם בנושא, ולעזור בפתרון תרגילים אחרים.

למידה מהנה והצלחה בבחינות...

סדרות , גדילה ודעיכה

טריגונומטריה במרחב

חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי

פונקציות מעריכיות לוגרתמיות ופונקצית חזקה

פונקציות רציונליות וטריגונומטריות