שאלון  801

תלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה  –  ריכזנו כאן בעבורכם את כל החומר הלימודי

והעזרים הנדרשים על מנת להתכונן ולהצליח בבחינת הבגרות במתמטיקה – שאלון 801.

ציון שאלון 801 מהווה  25%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל וכולל 6 שאלות.

הציון בבחינה ניתן לפי "שיטת הצבירה" – כל שאלה מנוקדת ב- 25 נקודות אך ניתן לפתור את כל

השאלות ולצבור נקודות מכל אחת מהן. המשמעות היא שיש 150 נקודות מהן אפשר לצבור עד  100 נקודות.

עבור תלמידים שהחלו את לימודי התיכון בשנת הלימודים התשע"ה ואילך , הבחינה היא פנימית.

כלומר, הבחינה נכתבת ונבדקת ע"י צוות המתמטיקה בכל בית ספר.

חומר הלימוד של שאלון 801  כולל  9 נושאים :

"משוואות ופרבולות" , "טריגונומטריה" , "בעיות מילוליות" , "גאומטריה אנליטית" , "סדרות חשבוניות" ,

"שינוי נושא בנוסחה" , "סטטיסטיקה" , "הסתברות" ו- "קריאת גרפים".

לרשותכם מגוון קורסים לשאלון 801 :

קישורלקורס בעיות מילוליות

הקורס כולל חוברת לימוד ו- 12 סרטונים.

נושאי הלימוד:

 • בניית משוואות לייצוג נתונים בבעיות מילוליות.
 • פתרון מערכת משוואות עם שני משתנים
 • פתרון בעיות מילוליות ללא אחוזים
 • שימוש באחזים ל:
  1. חישוב כמות מתוך הכמות הכוללת.
  2. חישוב מחיר לאחר העלאת / הפחתת מחיר
  3. חישוב ריבית דריבית
 • בניית משווואת לייצוג משפטים הכוללים אחוזים
 • תרגול בעיות מילוליות מרובות מלל (אוריינות מתמטית)

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא בעיות מילוליות במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 801.

יחידת הלימוד מתאימה גם לתלמידי חטיבת הביניים הלומדים את הנושא בעיות קנייה ומכירה עם ובלי אחוזים.

הפניה לקורס גיאומטריה אנליטית

הקורס כולל חוברת לימוד ו- 16 סרטונים.

נושאי הלימוד:

 • שיעורי נקודה במערכת צירים.
 • מרחק אופקי ואנכי בין נקודות
 • שיפוע הישר ונקודת החיתוך עם ציר Y
 • סרטוט ישר על גבי מערכת צירים
 • כפל בהצלבה
 • פתרון משוואות עם שברים
 • מציאת משוואת ישר באמצעות שיפוע ונקודה
 • תנאי מקבילות של שני ישרים
 • שיפוע ישר באמצעות שתי נקודות
 • נוסחת אמצע קטע
 • מציאת מרחק בין שתי נקודות
 • נקודות חיתוך עם הצירים
 • נקודת חיתוך של שני ישרים

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא גאומטריה אנליטית במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 801.

יחידת הלימוד מתאימה גם לתלמידי חטיבת הביניים הלומדים את הנושא – משוואת הישר.

קישור לקורס משוואות ופרבולות

הקורס כולל חוברת לימוד ו- 12 סרטונים.

נושאי הלימוד:

 • קיבוץ איברים דומים
 • פתיחת סוגריים
 • נוסחאות הכפל המקוצר
 • פתרון משוואות באמצעות הוצאת גורם משותף
 • כפל בהצלבה
 • פתרון משוואות עם שברים
 • פתרון מערכת משוואות באמצעות הצבה ובאמצעות השוואת מקדמים
 • פתרון משוואות ריבועיות פשוטות
 • פתרון משוואות ריבועיות באמצעות נוסחת השורשים
 • נקודת חיתוך של פרבולה עם הצרים
 • נקודות חיתוך בין שתי פרבולות ובין פרבולה לישר

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא משוואות ופרבולות במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 801.

תלמידי חטיבת הביניים יכולים להסתייע ביחידת הלימוד על מנת להשלים פערים ולהעמיק הבנתם בנושאים הנ"ל.​

קישור לקורס טריגונומטריה

הקורס כולל חוברת לימוד ו- 12 סרטונים.

נושאי הלימוד:

 • הכרות עם הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס וטנגנס
 • התרת משולשים ישרי זווית באמצעות פונקציות טריגונומטריות
 • מציאת זווית באמצעות שתי צלעות במשולש ישר זווית
 • תרגילים בטריגונומטריה הכוללים: חוצה זווית, תיכון וגובה במשולש.
 • תרגילים בטריגונומטריה הכוללים משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות, מלבן ומעויין.

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא טריגונומטריה במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 801.

מומלץ להעזר בחוברות הלימוד – מתמטיקה בהישג יד

הכנה לבגרות במתמטיקה 801

עזרים נוספים שייסיעו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינות

קישור למאגר השאלות 801קישור למבחני בגרות במתמטיקהקישור לנוסחאונים במתמטיקההפניה לחנות