שאלון 802 ( 35381 )

נושאי הלימוד

שאלון 802 כולל שמונה נושאי לימוד

1) פרבולות

2) טריגונומטריה במישור

3) טריגונומטריה במרחב

4) סדרות (חשבוניות , הנדסיות , סדרות המוגדרות בכלל נסיגה)

5) גדילה ודעיכה

6) סטטיסטיקה

7) הסתברות

8) התפלגות נורמלית

הנושאים הנ"ל מופיעים בבחינה ב- 4 פרקים:

1) פרבולות .

2) סדרה חשבונית , סדרה הנדסית (הגדרה לפי מקום והגדרה ברקורסיה) , בעיות גדילה ודעיכה .

3) טריגונומטריה במישור , טריגונומטריה במרחב .

4) הסתברות , סטטיסטיקה , התפלגות נורמלית .

כל פרק בבחינה עשוי לכלול שאלה אחת או שתי שאלות.

לדוגמה בחינה יכולה לכלול שאלה 1 בנושא פרבולות , שאלה 1 בנושא סדרה הנדסית , 2 שאלות בטריגונומטריה , שאלה בהסתברות ושאלה בהתפלגות נורמלית.

יש לציין כי שאלות מנושאי הלימוד של שאלון 801 עשויות להכלל גם בבחינה זו.

מבנה הבחינה

בחינת הבגרות במתמטיקה מחולקת לשלושה חלקים. לכל אחת מהבחינות ניתן ציון בנפרד

ולאחר שקלול שלושת הציונים נקבע הציון הכולל.
ציון הבחינה בשאלון 802 מהווה  35%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל.
הניקוד בבחינה זו ניתן לפי "שיטת הצבירה" . במבחן 6 שאלות וכל שאלה מזכה ב- 25 נקודות. כך יוצא שבסך הכל ניתן לצבור 150 נקודות ועל מנת לקבל 100 מספיק לפתור רק 4 שאלות. שיטת הצבירה מאפשרת לנבחנים לקבל נקודות על כל אחת מששת השאלות בבחינה. לכן,  מומלץ לפתור כמה שיותר תרגילים כדי שהציון ייצטבר למקסימום האפשרי.