שאלון  802

תלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה  -  ריכזנו כאן בעבורכם את כל החומר הלימודי

והעזרים הנדרשים על מנת להתכונן ולהצליח בבחינת הבגרות במתמטיקה - שאלון 802.

ציון שאלון 802 מהווה  35%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל וכמו שאלון 801 גם הוא מנוקד

לפי "שיטת הצבירה" - כל שאלה מנוקדת ב- 25 נקודות אך ניתן לפתור את כל 6 השאלות

ולצבור נקודות מכל אחת מהן. המשמעות היא שיש 150 נקודות מהן אפשר לצבור עד  נקודות 100.

שאלון 802 כולל 7 נושאים:

"פרבולות" , "טריגונומטריה במישור ובמרחב" , "סדרות חשבוניות והנדסיות" ,

"סטטיסטיקה" , "הסתברות" , "התפלגות נורמלית" , ו - "גדילה ודעיכה" .

יחידות לימוד לשאלון 802 :

יחידת הלימוד כוללת חוברת לימוד ו- 9 סרטונים.

נושאי הלימוד:

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא פרבולות במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

תלמידי כיתות ט' בחטיבת הביניים יכולים להסתייע ביחידת הלימוד על מנת להשלים פערים ולהעמיק הבנתם בנושאים הנ"ל.​

יחידת הלימוד כוללת חוברת לימוד ו- 7 סרטונים.

נושאי הלימוד:

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא התפלגות נורמלית במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

מומלץ להעזר בחוברות הלימוד - מתמטיקה בהישג יד

חוברת הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802

עזרים נוספים שייסיעו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינות

מאגר שאלות שאלון 802
קישור למבחני בגרות במתמטיקה
קישור לנוסחאונים במתמטיקה
הפניה לחנות