שאלון  802

תלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה  –  ריכזנו כאן בעבורכם את כל החומר הלימודי

והעזרים הנדרשים על מנת להתכונן ולהצליח בבחינת הבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

ציון שאלון 802 מהווה  35%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל וכמו שאלון 801 גם הוא מנוקד

לפי "שיטת הצבירה" – כל שאלה מנוקדת ב- 25 נקודות אך ניתן לפתור את כל 6 השאלות

ולצבור נקודות מכל אחת מהן. המשמעות היא שיש 150 נקודות מהן אפשר לצבור עד  נקודות 100.

שאלון 802 כולל 7 נושאים:

"פרבולות" , "טריגונומטריה במישור ובמרחב" , "סדרות חשבוניות והנדסיות" ,

"סטטיסטיקה" , "הסתברות" , "התפלגות נורמלית" , ו – "גדילה ודעיכה" .

יחידות לימוד לשאלון 802 :

ניתוח פרבולות

יחידת הלימוד כוללת חוברת לימוד ו- 9 סרטונים.

נושאי הלימוד:

  • מציאת קודקוד הפרבולה (מינימום או מקסימום).
  • זוהוי ורישום תחומי עלייה וירידה של פרבולות 
  • זיהוי ורישום תחומי חיוביות ושליליות של פרבולות
  • מציאת נקודות חיתוך בין פרבולה וישר ובין שתי פרבולות

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא פרבולות במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

תלמידי כיתות ט' בחטיבת הביניים יכולים להסתייע ביחידת הלימוד על מנת להשלים פערים ולהעמיק הבנתם בנושאים הנ"ל.​

התפלגות נורמלית

יחידת הלימוד כוללת חוברת לימוד ו- 7 סרטונים.

נושאי הלימוד:

  • תכונות ההתפלגות הנורמלית
  • סימטריות גרף ההתפלגות הנורמלית
  • סימון נתונים בגרף ההתפלגות הנורמלית
  • מציאת אחוזים מתוך גרף ההתפלגות הנורמלית.
  • מציאת סטיית התקן והממוצע באמצעות גרף ההתפלגות הנורמלית.

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא התפלגות נורמלית במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 802.

מומלץ להעזר בחוברות הלימוד – מתמטיקה בהישג יד

חוברת הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802

עזרים נוספים שייסיעו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינות

מאגר שאלות שאלון 802קישור למבחני בגרות במתמטיקהקישור לנוסחאונים במתמטיקההפניה לחנות