שאלון 803 ( 35382 )

נושאי הלימוד

שאלון 803 כולל חמישה נושאי לימוד 

1) גאומטריה אנליטית

2) בעיות מילוליות

3) חשבון דפרנציאלי

4) חשבון אינטגרלים

5) בעיות מילוליות של ערך קיצון

 

הנושאים הנ"ל מופיעים בבחינה ב- 2 פרקים:

 

כל פרק בבחינה עשוי לכלול שאלה אחת או שתי שאלות.

לדוגמה בחינה יכולה לכלול שאלה 1 בנושא פרבולות , שאלה 1 בנושא סדרה הנדסית , 2 שאלות בטריגונומטריה , שאלה בהסתברות ושאלה בהתפלגות נורמלית.

מבנה הבחינה

בחינת הבגרות במתמטיקה מחולקת לשלושה חלקים. לכל אחת מהבחינות ניתן ציון בנפרד

ולאחר שקלול שלושת הציונים נקבע הציון הכולל.
ציון הבחינה בשאלון 803 מהווה  40%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל.

המבחן כולל 6 שאלות ומתוכן יש לבחור 4 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 25 נקודות.
יש לציין שבניגוד לשני השאלונים הקודמים , בשאלון זה לא מונהגת שיטת הצבירה . תלמיד שעונה על יותר מ- 4 שאלות , תיבדקנה 4 השאלות הראשונות .

בעלי שאלון מותאם, יכולים לבחור לענות על 3 שאלות בלבד.
(במקרה זה, הניקוד עבור כל שאלה משתנה ל- 33.3)