שאלון  803

תלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה  –  ריכזנו בעבורכם את כל החומר הלימודי

והעזרים הנדרשים על מנת להתכונן ולהצליח בבחינת הבגרות במתמטיקה – שאלון 803.

ציון שאלון 803 מהווה  40%  מציון הבגרות ברמת 3 יחידות.  בניגוד לשני השאלונים

הקודמים , נדרש הנבחן לענות על 4 שאלות בלבד מתוך 6 השאלות שבבחינה

ואין אפשרות לצבור נקודות משתי השאלות הנוספות.

שאלון 803  כולל  5 נושאים:

"גאומטריה אנליטית" , "בעיות מילוליות" (קנייה ומכירה , תנועה וגאומטריה)

"חשבון דפרנציאלי" , "חשבון אינטגרלי"  ו- "בעיות מילוליות של ערך קיצון" .

שיעורים לשאלון 803

גאומטריה אנליטית – 803

נושאי הלימוד:

  • מציאת שיפוע של ישר המאונך לישר אחר
  • מעבר לצורה מפורשת של ישר
  • תנאי ניצבות במלבן, במעגל ובמשולש.
  • משוואת המעגל, חיתוך בין ישר ומעגל, ונקודות חיתוך של מעגל עם הצירים

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא גאומטריה אנליטית במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 803.

עזרים נוספים שייסיעו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינות

קישור למבחני בגרות במתמטיקהקישור לנוסחאונים במתמטיקההפניה לחנות