שאלון  803

תלמידי 3 יחידות לימוד במתמטיקה  -  ריכזנו בעבורכם את כל החומר הלימודי

והעזרים הנדרשים על מנת להתכונן ולהצליח בבחינת הבגרות במתמטיקה - שאלון 803.

ציון שאלון 803 מהווה  40%  מציון הבגרות ברמת 3 יחידות.  בניגוד לשני השאלונים

הקודמים , נדרש הנבחן לענות על 4 שאלות בלבד מתוך 6 השאלות שבבחינה

ואין אפשרות לצבור נקודות משתי השאלות הנוספות.

שאלון 803  כולל  5 נושאים:

"גאומטריה אנליטית" , "בעיות מילוליות" (קנייה ומכירה , תנועה וגאומטריה)

"חשבון דפרנציאלי" , "חשבון אינטגרלי"  ו- "בעיות מילוליות של ערך קיצון" .

שיעורים לשאלון 803

נושאי הלימוד:

השיעורים והתרגילים ביחידה זו מכסים את חומר הלימוד בנושא גאומטריה אנליטית במבחני הבגרות במתמטיקה – שאלון 803.


עזרים נוספים שייסיעו לכם ללמוד ולהתכונן לבחינות

קישור למבחני בגרות במתמטיקה
קישור לנוסחאונים במתמטיקה
הפניה לחנות