דפי נוסחאות

דף נוסחאות

בבחינת הבגרות במתמטיקה, מציידים את הנבחנים בנוסחאון מתאים לרמת הבחינה. נבחנים בעלי התאמה רלוונטית מקבלים בנוסף נוסחאון מורחב.
על מנת להפיק מדפי הנוסחאות את המירב, רצוי להכירם היטב.
הורידו את דף הנוסחאות שמתאים עבורכם והעזרו בו לפתרון תרגילים.
הכרות עם דף הנוסחאות חוסכת זמן יקר במהלך הבחינות ומקלה בהתמודדות עם שאלות הבחינה.

לימוד עצמי