הכנה לתיכון - 3 יחידות

כאן תלמדו

הכנה לתיכון

סרטוני לימוד - הכנה לתיכון

נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו
נגן וידאו

חוברת לימוד - מיישרים קו

מיישרים קו היא חוברת הכנה לתיכון הכוללת נושאים הנלמדים בתיכון ברמת 3 יחידות, ומחולקת לפרק אלגברה ופרק גיאומטריה.
החוברת מומלצת ללמידה לפני המעבר לכיתה י' .

למידה בעזרת חוברת לימוד מגדילה את ההבנה וחושפת את הלומד להסברים ודוגמאות מפורטות לכל אחד מנושאי הקורס. ניתן להדפיס את החוברת ולתרגל באמצעותה שאלות רבות בכל נושא. החוברת מחולקת לפרקי לימוד הניתנים ללמידה בצורה עצמאית מרמת הבסיס ועד לרמת הבגרות.

להתרשמות – לחצו על התמונה.

לימוד עצמי