התפלגות נורמלית 3 יחידות, שאלון ב'

כאן תלמדו

התפלגות נורמלית

סרטוני לימוד - התפלגות נורמלית

חוברת לימוד - התפלגות נורמלית

התפלגות נורמלית הוא תחום בסטטיסטיקה אשר מתאר פיזור של פריטים רבים (לדוגמה, האנשים במדינה) כך שרובם מרוכזים באיזור הממוצע וככל שהפריט גדול או קטן מהממוצע, שכיחותו קטנה. באמצעות התפלגות נורמלית ניתן לחשב הסתברות מאורעות בהתאם לקרבה לממוצע.

למידה בעזרת חוברת לימוד מגדילה את ההבנה וחושפת את הלומד להסברים ודוגמאות מפורטות לכל אחד מנושאי הקורס. ניתן להדפיס את החוברת ולתרגל באמצעותה שאלות רבות בכל נושא. החוברת מחולקת לפרקי לימוד הניתנים ללמידה בצורה עצמאית מרמת הבסיס ועד לרמת הבגרות.

להתרשמות – לחצו על התמונה.

לימוד עצמי