מאגר שאלות במתמטיקה

מאגר 801

מאגר השאלות במתמטיקה פורסם על ידי מפקחת המקצוע במשרד החינוך.

לנוחיותכם, מצורף המאגר בחלוקה לפי נושאי הלימוד. 

בנוסף, לכל נושא גרסה מקוצרת, הכוללות שאלות בהתאם לבחינות הבגרות בשנים האחרונות.

חוברות ייעודיות לאגף שח"ר וחנ"מ

מבדקים מקוונים

לימוד עצמי