מאגר שאלות במתמטיקה

מאגר שאלון 802

מאגר השאלות במתמטיקה פורסם על ידי מפקחת המקצוע במשרד החינוך.

לנוחיותכם, מצורף המאגר בחלוקה לפי נושאי הלימוד. 

בנוסף, לכל נושא גרסה מקוצרת, הכוללות שאלות בהתאם לבחינות הבגרות בשנים האחרונות.

הספר הוא מקור לרוב השאלות בשאלון השני מתוך שלושת שאלוני הבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות.

סמל השאלון הראשון היה בעבר 35802 , וכעת סמלו  35381. 

חוברות ייעודיות לאגף שח"ר וחנ"מ

מבדקים מקוונים

לימוד עצמי