מחשבון מדעי קסיו fx-82ES

המדריך בסרטון כולל 11 חלקים המסבירים בצורה מפורטת, כייצד להשתמש ולתפעל מחשבון מדעי קסיו מסדרת – Natural Display .

בניגוד למחשבונים מדעיים מהדור הקודם, מחשבון זה יכול להציג תרגילים באופן זהה לרישום בכתב יד.

נגן וידאו

מבוא: 0:42
הגדרות: 2:57         
הגדרות נוספות: 11:00
טיפים לייעול השימוש: 14:05
שימוש בסיסי: 22:30
שימוש בזיכרון: 29:48
פונקציות: 36:08  
פונקציות נוספות: 40:35
כתיב עשרוני וכתיב מדעי: 47:40
מצב סטטיסטיקה: 49:39
שימושים סטטיסטים: 54:12

 

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר