מתמטיקה לכיתה ז'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ז’ , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך, מחולקת לשלושה
סבבים. הסבב הראשון והשני מחולקים לשלושה תחומים: אלגברה , גאומטריה וחשבון (מספרי).
בסבב השלישי התחום המספרי משולב בתחום האלגברי ובתחום הגאומטרי.
תוכנית הלימודים מלווה בסרטונים עם דוגמאות והסברים לחלק מנושאי תוכנית הלימודים.

הדף כולל מבחני מפמ”ר ברמות לימוד שונות כולל מכוונים ופתרונות

סבב ראשון

גאומטריה (15 שעות)

 • מלבן
 • ניצבות בין ישרים
 • ישרים מקבילים
 • צורות חופפות
 • תכונות המלבן
 • ריבוע
 • היקף מלבן
 • שטח מלבן
 • תיבה
 • שטח פנים של תיבה
 • נפח של תיבה
 • פריסה של תיבה

חשבון (10 שעות)

 • כללי פעולות החשבון
 • חילוף וקיבוץ בחיבור
 • חילוף וקיבוץ בכפל
 • אי-חילוק באפס
 • איברים ניטרלים
 • מספרים הופכיים
 • חוק הפילוג
 • חיסור של סכום
 • חיסור של הפרש
 • הכפלת המחלק
 • חילוק המחלק
 • חזקות עם מעריך טבעי
 • שורש ריבועי

אלגברה (15 שעות)

סבב שני

גאומטריה (27 שעות)

 • שטח משולש
 • שטח מקבילית
 • שטח טרפז
 • שטח מצולע כללי
 • היקף מעגל ושטח עיגול
 • זוויות שוות
 • השוואת זוויות
 • סכום והפרש של זוויות
 • מדידת זוויות
 • זוויות צמודות
 • זוויות קודקודיות
 • חוצה זווית
 • זוויות מתחלפות
 • זוויות מתאימות

חשבון (20 שעות)

 • מספרים שליליים על ציר המספרים
 • ארבע פעולות חשבון במספרים מכוונים
 • אלגברה עם מספרים מכוונים
 • חזקות
 • נקודות במערכת צירים

אלגברה (15 שעות)

סבב שלישי

גאומטריה (10 שעות)

 • הכרת המשולש
 • זוויות המשולש
 • זוויות במרובע
 • זוויות במצולעים
 • צלעות המשולש
 • מנסרה משולשת ישרה
 • שטח פנים של מנסרה משולשת
 • נפח מנסרה משולשת
 • פריסה של מנסרה משולשת

אלגברה (38 שעות)

 • גרפים שימושיים - קריאה ושרטוט
 • מבוא לפונקציות
 • ייצוגים שונים של פונקציה
 • השתנות של פונקציה
 • עלייה וירידה של פונקציה
 • פתרון משוואה קווית
 • שאלות מילוליות בשילוב משוואות קוויות

מבחני סיכום / מפמ"ר לכיתה ז'

עבור המתכוננים לבחינות הסיכום / מפמ”ר , מצורפות בחינות ומחוונים מהשנים האחרונות. הבחינות מחולקות לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר. מבחני הסיכום כוללים שאלות מתוך כל תוכנית הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת סוף שנת הלימודים בכיתה ז’.
בנוסף מצורף פתרון בוידאו למבחן משנת 2012.