מתמטיקה לכיתה ז'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ז' , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך, מחולקת לשלושה
סבבים. הסבב הראשון והשני מחולקים לשלושה תחומים: אלגברה , גאומטריה וחשבון (מספרי).
בסבב השלישי התחום המספרי משולב בתחום האלגברי ובתחום הגאומטרי.
תוכנית הלימודים מלווה בסרטונים עם דוגמאות והסברים לחלק מנושאי תוכנית הלימודים.

הדף כולל מבחני מפמ"ר ברמות לימוד שונות כולל מכוונים ופתרונות

סבב ראשון

גאומטריה (15 שעות)

חשבון (10 שעות)

אלגברה (15 שעות)

סבב שני

גאומטריה (27 שעות)

חשבון (20 שעות)

אלגברה (15 שעות)

סבב שלישי

גאומטריה (10 שעות)

אלגברה (38 שעות)

מבחני סיכום / מפמ"ר לכיתה ז'

עבור המתכוננים לבחינות הסיכום / מפמ"ר , מצורפות בחינות ומחוונים מהשנים האחרונות. הבחינות מחולקות לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר. מבחני הסיכום כוללים שאלות מתוך כל תוכנית הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת סוף שנת הלימודים בכיתה ז'.
בנוסף מצורף פתרון בוידאו למבחן משנת 2012.