מתמטיקה לכיתה ח'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ח’ , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך, מחולקת לשלושה
סבבים. כל סבב מחולק לשלושה תחומים: אלגברי , גאומטרי ומספרי. מצורפים סרטונים עם דוגמאות והסברים לחלק מהנושאים.

הדף כולל מבחני מיצ”ב ומכוונים.

סבב ראשון

גאומטרי (14 שעות)

 • משולשים חופפים
 • זווית חיצונית למשולש
 • תיכון במשולש
 • משולש שווה שוקיים

מספרי (20 שעות)

 • יחס בין מספרים
 • חלוקה ביחס נתון
 • פורפורציה
 • יחס ישר
 • קנה מידה
 • יחס הפוך

אלגברי (20 שעות)

סבב שני

גאומטרי (12 שעות)

 • משולשים דומים
 • מצולעים דומים

מספרי (30 שעות)

 • אחוזים
 • ארגון נתונים בטבלה
 • דיאגרמת עמודות
 • דיאגרמת עוגה
 • נתונים בפיקטוגרמה
 • נתונים במערכת צירים
 • שכיחות ושכיחות יחסית
 • טווח נתונים
 • שכיח
 • חציון
 • ממוצע
 • הסתברות

סבב שלישי

גאומטרי (12 שעות)

 • משפט פיטגורס במישור ובמרחב
 • גליל ישר - הכרות
 • חישוב שטח פנים של גליל
 • חישוב שטח מעטפת גליל
 • חישוב נפח של גליל

מספרי (4 שעות)

 • שורש ריבועי
 • מספר אי רציונלי

מבחני מיצ"ב לכיתה ח'

מבחני מיצ”ב במתמטיקה מועברים לתלמידי כיתות ח’ , וכוללים חומר מתוכנית הלימודים לכיתה ז’ ומשני השלישים הראשונים של כיתה ח’.
בניגוד למבחני מפמ”ר, שמפוצלים לרמות לימוד שונות , מבחן המיצ”ב הוא אחיד לכלל התלמידים. לפיכך, עבור תלמידים הלומדים בהקבצות נמוכות יש לציין , את השאלות מנושאים שלא למדו.

להלן בחינות מיצ”ב ומחוונים מהשנים האחרונות.  בנוסף מצורף פתרון בוידאו למבחן מיצ”ב משנת 2012.