מתמטיקה לכיתה ח'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ח' , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך, מחולקת לשלושה
סבבים. כל סבב מחולק לשלושה תחומים: אלגברי , גאומטרי ומספרי. מצורפים סרטונים עם דוגמאות והסברים לחלק מהנושאים.

הדף כולל מבחני מיצ"ב ומכוונים.

סבב ראשון

גאומטרי (14 שעות)

מספרי (20 שעות)

אלגברי (20 שעות)

סבב שני

גאומטרי (12 שעות)

מספרי (30 שעות)

סבב שלישי

גאומטרי (12 שעות)

מספרי (4 שעות)

מבחני מיצ"ב לכיתה ח'

מבחני מיצ"ב במתמטיקה מועברים לתלמידי כיתות ח' , וכוללים חומר מתוכנית הלימודים לכיתה ז' ומשני השלישים הראשונים של כיתה ח'.
בניגוד למבחני מפמ"ר, שמפוצלים לרמות לימוד שונות , מבחן המיצ"ב הוא אחיד לכלל התלמידים. לפיכך, עבור תלמידים הלומדים בהקבצות נמוכות יש לציין , את השאלות מנושאים שלא למדו.

להלן בחינות מיצ"ב ומחוונים מהשנים האחרונות.  בנוסף מצורף פתרון בוידאו למבחן מיצ"ב משנת 2012.