שאלות בגרות 4 יחידות
שאלון א' (סימול 481)

בגרות מתמטיקה 481

המלצה ללמידה משמעותית.
לשיפור המסוגלות העצמית בהתמודדות עם תרגילי בגרות, נסו להגיע לפתרון בכוחות עצמכם.
בכל עת שתצטרכו עזרה, התקדמו מעט בצפייה בסרטון ושוב נסו בכוחות עצמכם.
למידה מהנה ובהצלחה.

סרטוני פתרונות מפורטים

קיץ 2013

נגן וידאו

קיץ 2012

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ  2013 – שאלה 4

נגן וידאו

קיץ  2013 – שאלה 5

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013

נגן וידאו

חורף 2012

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013 – שאלה 8

נגן וידאו

קיץ 2013 – שאלה 9

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

חורף 2012

נגן וידאו

לימוד עצמי