שאלות בגרות 4 יחידות
שאלון ב' (סימול 581)

בגרות מתמטיקה 581

המלצה ללמידה משמעותית.
לשיפור המסוגלות העצמית בהתמודדות עם תרגילי בגרות, נסו להגיע לפתרון בכוחות עצמכם.
בכל עת שתצטרכו עזרה, התקדמו מעט בצפייה בסרטון ושוב נסו בכוחות עצמכם.
למידה מהנה ובהצלחה.

סרטוני פתרונות מפורטים

קיץ 2013 , מועד ב'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

נגן וידאו

חורף 2013

נגן וידאו

חורף 2012

נגן וידאו

חורף 2011

נגן וידאו

קיץ 2010 , מועד ב'

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013 , מועד ב'

נגן וידאו

קיץ 2012 , מועד ב'

נגן וידאו

קיץ 2012

נגן וידאו

חורף 2012

נגן וידאו

קיץ 2011 , מועד ב'

נגן וידאו

קיץ 2011

נגן וידאו

חורף 2011

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2013 , מועד ב' , שאלה 3

נגן וידאו

קיץ 2013 , מועד ב' , שאלה 4

נגן וידאו

קיץ 2013 , שאלה 4

נגן וידאו

קיץ 2013 , שאלה 5

נגן וידאו

קיץ 2013 , מועד ב'

נגן וידאו

קיץ 2013

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

קיץ 2010

נגן וידאו

לימוד עצמי