פרבולות 3 יחידות

כאן תלמדו

כותרת פרבולה

חוברת לימוד - פרבולות

ייצוג גרפי של פונקציות מאפשר לראות מגמות כגון חיוביות, שליליות, עלייה, ירידה ועוד.
פרבולה הוא גרף פונקצייה ריבועית, המאופיין בכך שיש לו נקודת קודקוד המהווה מקסימום או מינימום של הפונקצייה.
ביחס לקודקוד לפרבולה יש שני צדדים סימטרים .

למידה בעזרת חוברת לימוד מגדילה את ההבנה וחושפת את הלומד להסברים ודוגמאות מפורטות לכל אחד מנושאי הקורס. ניתן להדפיס את החוברת ולתרגל באמצעותה שאלות רבות בכל נושא. החוברת מחולקת לפרקי לימוד הניתנים ללמידה בצורה עצמאית מרמת הבסיס ועד לרמת הבגרות.

הקליקו להתרשמות

לימוד עצמי