פרבולות 3 יחידות, שאלון ב'

5

שיעורים

9

סרטונים

3

מבדקים

3 מ- 5

רמה

12 שעות

זמן לימוד

סקירה כללית

ייצוג גרפי של פונקציות מאפשר לראות מגמות חשובות כגון חיוביות, שליליות, עלייה, ירידה ועוד.
פרבולה הוא גרף פונקצייה ריבועית, המאופיין בכך שיש לו נקודת קודקוד המהווה מקסימום או מינימום של הפונקצייה.
ביחס לקודקוד הפרבולה יש לה שני צדדים סימטרים .

בקורס לומדים:

חוברת לימוד - 43 עמודים

למידה בעזרת חוברת לימוד מגדילה את ההבנה וחושפת את הלומד להסברים ודוגמאות מפורטות לכל אחד מנושאי הקורס. ניתן להדפיס את החוברת ולתרגל באמצעותה שאלות רבות בכל נושא. החוברת מחולקת לפרקי לימוד הניתנים ללמידה בצורה עצמאית מרמת הבסיס ועד לרמת הבגרות.

להתרשמות לחצו על תמונת החוברת.

שיעורים

7:10 דק'

עמודים 5 – 6  בחוברת הלימוד

9:14 דק'

עמודים 7 – 9  בחוברת הלימוד

16:08 דק'

עמודים 10 – 17  בחוברת הלימוד

8:49 דק'

עמודים 18 – 21  בחוברת הלימוד

8:12 דק'

עמודים 22 – 25 בחוברת הלימוד

13:29 דק'

עמודים 23 – 25 בחוברת הלימוד

4:30 דק'

עמוד 26 בחוברת הלימוד

16:38 דק'

עמודים 27 – 32  בחוברת הלימוד

13:46 דק'

עמודים 33 – 34  בחוברת הלימוד

עמודים 35 – 43 בחוברת הלימוד.

כיצד אוכל לעזור ?

אם יש לך שאלה בנוגע לתכני הקורס, אנא פנה אליי באמצעות טופס זה. אחזור אלייך בהקדם האפשרי.

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר