פתרון שאלות בגרות 4 יחידות

סרטוני פתרונות מפורטים לשאלות בגרות בכל נושאי הלימוד.

13

סוגי שאלות

45

סרטונים

4 יחידות

רמה

שימו לב!
עבור רוב התלמידים צפייה פאסיבית בסרטונים לא משפרת יכולת להתמודדות עצמית עם פתרון תרגילים. על מנת לשפר את המסוגלות להתמודד לבד עם תרגילי בגרות, מומלץ להעתיק לדף את נתוני השאלה, ולנסות להגיע לתובנות בכוחות עצמכם. בכל עת שתצטרכו עזרה, התקדמו מעט בצפייה בסרטון ושוב נסו בכוחות עצמכם.
למידה מהנה ובהצלחה.

שאלון 35481 (804) 

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

15:02 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2012

13:10 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

17:18 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

7:19 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

8:32 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

10:59 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

7:51 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

16:00 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

16:52 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

6:56 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

15:29 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2012

11:43 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

7:26 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

22:19 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

18:09 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

15:28 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

13:20 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

10:53 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2012

7:31 דק'

שאלון 35482 (805) 

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2013

9:14 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

10:32 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2013

7:50 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2012

11:29 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2011

9:44 דק'

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2010

12:34 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

13:00 דק'

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2013

19:47 דק'

נגן וידאו
נגן וידאו

מועד ב'  קיץ 2012

15:22 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2012

13:07 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2012

12:32 דק'

נגן וידאו
נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2011

9:39 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2011

13:47 דק'

נגן וידאו

מועד חורף 2011

13:23 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

15:33 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

19:34 דק'

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2013

21:33 דק'

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2013

16:52 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

22:54 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

7:30 דק'

נגן וידאו

מועד ב' קיץ 2013

13:32 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2013

13:38 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

14:26 דק'

נגן וידאו

מועד קיץ 2010

15:49 דק'

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר