שאלון 801

נושאי השאלון

שאלון 801 כולל תשעה נושאים

משוואות ופרבולות
טריגונומטריה
בעיות מילוליות
גיאומטריה אנליטית
סדרות חשבוניות
סטטיסטיקה
הסתברות
גרפים
שינוי נושא בנוסחה

 

מבנה הבחינה

ציון שאלון 801 מהווה  25%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל וכולל 6 שאלות.

הציון בבחינה ניתן לפי "שיטת הצבירה" – כל שאלה מנוקדת ב- 25 נקודות אך ניתן לפתור את כל השאלות ולצבור נקודות מכל אחת מהן. המשמעות היא שיש 150 נקודות מהן אפשר לצבור עד  100 נקודות.

עבור תלמידים בתיכון הבחינה היא בית ספרית – נכתבת ונבדקת ע"י צוות המתמטיקה של בית הספר.

עזרי לימוד לשאלון הראשון בבחינת הבגרות במתמטיקה

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר