שאלון 802

נושאי השאלון

שאלון 802 כולל שמונה נושאים

1) פרבולות

2) טריגונומטריה במישור

3) טריגונומטריה במרחב

4) סדרות (חשבוניות , הנדסיות , סדרות המוגדרות בכלל נסיגה)

5) גדילה ודעיכה

6) סטטיסטיקה

7) הסתברות

8) התפלגות נורמלית

הנושאים הנ"ל מופיעים בבחינה ב- 4 פרקים:

1) פרבולות .

2) סדרה חשבונית , סדרה הנדסית (הגדרה לפי מקום והגדרה ברקורסיה) , בעיות גדילה ודעיכה .

3) טריגונומטריה במישור , טריגונומטריה במרחב .

4) הסתברות , סטטיסטיקה , התפלגות נורמלית .

כל פרק בבחינה עשוי לכלול שאלה אחת או שתי שאלות.

לדוגמה בחינה יכולה לכלול שאלה 1 בנושא פרבולות , שאלה 1 בנושא סדרה הנדסית , 2 שאלות בטריגונומטריה , שאלה בהסתברות ושאלה בהתפלגות נורמלית.

יש לציין כי שאלות מנושאי הלימוד של שאלון 801 עשויות להכלל גם בבחינה זו.

מבנה הבחינה

ציון הבחינה בשאלון 802 מהווה  35%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל.
הניקוד בבחינה זו ניתן לפי "שיטת הצבירה" . במבחן 6 שאלות כל שאלה מזכה ב- 25 נקודות ובסך הכל ניתן לצבור 150 נקודות. שיטת הצבירה מאפשרת לנבחנים לקבל נקודות על כל אחת מששת השאלות בבחינה ולכן מומלץ לפתור כמה שיותר תרגילים ולהגיע לציון מקסימלי. 

עזרי לימוד לשאלון השני בבחינת הבגרות במתמטיקה

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר