שאלון 803

נושאי השאלון

שאלון 803 כולל חמישה נושאים

1) גיאומטריה אנליטית

2) שאלות מילוליות

3) חשבון דפרנציאלי

4) חשבון אינטגרלי

5) שאלות מילוליות של ערך קיצון

הנושאים מחולקים  בבחינה ל- 2 פרקים:
אלגברה – 2 שאלות
חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי – 3 שאלות

 

מבנה הבחינה

ציון הבחינה בשאלון 803 מהווה  40%  מציון הבגרות ברמת 3 יח"ל.

המבחן כולל 6 שאלות ומתוכן יש לבחור 4. כל שאלה מזכה ב- 25 נקודות.
שלא כמו בשני השאלונים הקודמים, בשאלון זה לא מונהגת שיטת הצבירה . נבחן שעונה על יותר מ- 4 שאלות, תיבדקנה 4 השאלות הראשונות שכתב במחברת הבחינה.

בעלי שאלון מותאם, יכולים לבחור לענות על 3 שאלות בלבד.
(במקרה זה, הניקוד עבור כל שאלה משתנה ל- 33.3)

עזרי לימוד לשאלון השלישי בבחינת הבגרות במתמטיקה

small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר