שאלות מילוליות 3 יחידות, שאלון א'

כאן תלמדו

שאלות מילוליות

סרטוני לימוד - שאלות מילוליות

חוברת לימוד - שאלות מילוליות א'

בחוברת שאלות מילוליות נתעמק בנושא האחוזים ונלמד כיצד לבצע חישובים יומיומיים הקשורים במחירי מוצרים.
למידה בעזרת חוברת לימוד מגדילה את ההבנה וחושפת את הלומד להסברים ודוגמאות מפורטות לכל אחד מנושאי הקורס. ניתן להדפיס את החוברת ולתרגל באמצעותה שאלות רבות בכל נושא. החוברת מחולקת לפרקי לימוד הניתנים ללמידה בצורה עצמאית מרמת הבסיס ועד לרמת הבגרות.

הקליקו להתרשמות

לימוד עצמי