מתמטיקה כיתה ט

תוכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ט'

תוכנית הלימודים המעודכנת, כפי שהוצגה ע"י המפמרית מחולקת לשני תחומים: אלגברה (כולל הסתברות) , וגאומטריה

מצורפים סרטוני הסבר ודוגמאות מנושאים נבחרים.

אלגברה והסתברות ( 90 שעות )

חזקות עם מעריך טבעי

חזקה עם מעריך אפס ומעריכים שליליים

שורשים ריבועיים

הסתברות מותנית

הסתברות של שני מאורעות

הסתברות של מאורעות זרים, מאורעות בלתי תלויים ושל מאורעות תלויים

נוסחאות הכפל - פירוק לגורמים ופתרון משוואות ריבועיות על ידי השלמה לריבוע

נוסחאות הכפל - פתיחת סוגריים

פירוק טרינום ופתרון משוואות ריבועיות

הפונקציה f(x) = x2 וייצוגה הגרפי

פונקציות מהצורה   f(x) = ax2 - מתיחה, כיווץ ושיקוף

פונקציות מהצורה   f(x) = ax2 + c - הזזות אנכיות

הזזות אופקיות, אנכיות, מתיחה וכיווץ של הפונקציה  f(x) = x2

ייצוג סטנדרטי, ייצוג קודקודי וייצוג כמכפלה של הפונקציה הריבועית 

פתרון משוואות ריבועיות

פתרון שאלות מילוליות באמצעות משוואות ריבועיות

אי שיוויונות ריבועיים

מערכת משוואות לא ליניאריות של שתי משוואות בשני נעלמים ופתרון שאלות מילוליות

שימושים באלגברה

גאומטריה  ( 60 שעות )

דלתון ומשולש שווה שוקיים

בניות בסיסיות

ישרים מקבילים

טרפז

מקבילית, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיה

מלבן, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיו.

הוכחה על דרך השלילה

מעוין

ריבוע

מבחני מפמ"ר במתמטיקה לכיתה ט'

מבחני מפמ"ר במתמטיקה לתלמידי כיתה ט' מוגשים כאן בצורה נוחה וייחודית , בהתאם לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר.

מבחני המפמ"ר כוללים שאלות מחומר של כל שנת הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ט.

בהתאם להישגי התלמיד בבחינות , מתקבל מושג לגבי רמת שליטתו בחומר הלימוד , לפני המעבר לתיכון.

  • רמת מיצוי

  • רמה רגילה

  • תוכנית מופת

תרגילי חזרה - סיכום חומר הלימוד בחטיבת הביניים