תוכנית הלימודים לכיתה ט'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ט' , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך,
מחולקת לשני תחומים: אלגברה (כולל הסתברות) וגאומטריה.

מצורפים סרטוני לימוד עם דוגמאות והסברים לחלק מנושאי תוכנית הלימודים.

גאומטריה (60 שעות)

 • דלתון ומשולש שווה שוקיים
 • בניות בסיסיות
 • ישרים מקבילים
 • טרפז
 • מקבילית ותכונותיה
 • מלבן ותכונותיו
 • הוכחה על דרך השלילה
 • נפח מנסרה משולשת
 • פריסה של מנסרה משולשת
 • מעוין
 • ריבוע

אלגברה  והסתברות (90 שעות)

מבחני סיכום / מפמ"ר לכיתה ט'

עבור המתכוננים לבחינת הסיכום / מפמ"ר , מצורפות בחינות ומחוונים מהשנים האחרונות .
הבחינות מחולקות לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר.
מבחני הסיכום כוללים שאלות מתוך כל תוכנית הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת
סוף שנת הלימודים בכיתה ט' .

בהתאם להישגי התלמיד בבחינות , מתקבל מושג לגבי רמת שליטתו בחומר הלימוד, לפני המעבר לתיכון.

תרגילי חזרה לכיתה ט'

לסיכום חומר הלימוד בחטיבת הביניים , מצורפים דפי תרגול מחולקים לפי רמות לימוד.
דפי התרגול הם בנושאים שונים ומומלצים לתרגול וחזרה לפני שנות הלימוד בתיכון. 

על מנת  לקבל משוב , ניתן לשלוח אלינו את פתרונותיכם . לפרטים צרו קשר.