מתמטיקה לכיתה ט'

תוכנית הלימודים במתמטיקה לתלמידי כיתה ט' , כפי שפורסמה על ידי משרד החינוך, מחולקת לשני
תחומים: אלגברה (כולל הסתברות) וגאומטריה. מצורפים סרטונים עם דוגמאות והסברים לחלק מהנושאים.

הדף כולל מבחני מפמ"ר ומחוונים בשלוש רמות לימוד.

גאומטריה (60 שעות)

אלגברה  והסתברות (90 שעות)

מבחני סיכום / מפמ"ר לכיתה ט'

עבור המתכוננים לבחינת הסיכום / מפמ"ר , מצורפות בחינות ומחוונים מהשנים האחרונות .
הבחינות מחולקות לשלושת רמות הלימוד הנהוגות בבתי הספר.
מבחני הסיכום כוללים שאלות מתוך כל תוכנית הלימודים ולכן מומלץ לבצעם רק לקראת
סוף שנת הלימודים בכיתה ט' .

בהתאם להישגי התלמיד בבחינות , מתקבל מושג לגבי רמת שליטתו בחומר הלימוד, לפני המעבר לתיכון.

תרגילי חזרה לכיתה ט'

לסיכום חומר הלימוד בחטיבת הביניים , מצורפים דפי תרגול מחולקים לפי רמות לימוד.
דפי התרגול הם בנושאים שונים ומומלצים לתרגול וחזרה לפני שנות הלימוד בתיכון. 

קורס הכנה לתיכון - 3 יחידות
small_c_popup.png

נשמח להיות איתך בקשר